Traducció simultània i consecutiva

Oferim serveis de traducció simultània i consecutiva als quatre idiomes.

Les ocasions més comuns on es requereixen els serveis de traducció simultània i consecutiva són les reunions i conferències. La traducció oral representa un altre tipus de preparació i concentració, ja que durant la conversa, el traductor/intèrpret no pot cometre errors i, sobretot, no té temps per a correccions.

La tasca del traductor en les traduccions orals és fer d'enllaç invisible entre les parts, de manera que transmeti exactament la conversa o l'exposició de l'orador. Per aconseguir una correcta execució de les traduccions orals, no només són importants les paraules, sinó també els gestos i el to de veu, i els traductors que executen la tasca de la traducció simultània o consecutiva actuen com a "actors" que transmeten a l'altra part el text, els gestos i el to de veu.

Traducció simultània i consecutiva

Això té una importància especial durant les reunions d'empresa, ja que certs gestos formen part d'una cultura, mentre que en una altra no signifiquen res. En el cas d'una traducció errònia, el contingut traduït i els efectes que produeix la traducció poden tenir un resultat contraproduent.  És per això que cal que l'intèrpret no només tingui un nivell alt de comprensió de l'idioma i de la professió, sinó que també conegui la cultura del país del seu interlocutor. En el nostre treball, d'això se'n diu "interpretació", és a dir, l'adaptació del contingut i de l'idioma parlat a la cultura del país on es parla l'idioma que es tradueix. La nostra perícia, experiència i qualitat ajuden a que els interlocutors rebin i transmetin correctament el missatge a l'altra part.  Els nostres intèrprets tenen una vasta experiència en la traducció simultània i consecutiva, ja que han treballat molt de temps en tasques d'interpretació i traducció simultània i consecutiva en entorns molt exigents i estressants. És per això que els nostres clients tornen a sol·licitar els nostres serveis.

Comprova perquè...

  Traduccions de/a l'anglès, l'espanyol, el català i el serbi