Revisió i correcció de textos

La revisió i correcció de textos forma part de la feina habitual en l'àmbit de la traducció.

Independentment de la qualitat de les traduccions, es recomana una revisió addicional per part d'una altra persona, per trobar possibles errors. Això és necessari sobretot quan es tracta d'un llenguatge especialitzat.  Tenint en compte que som experts en les àrees de dret, economia i finances, sovint duem a terme la revisió de textos en aquestes especialitats, per tal que, a més de complir els estàndards lingüístics, compleixin els estàndards específics de la professió en la qual s'emmarquen. Els errors més comuns en les traduccions no són solament l'ús de paraules errònies per part de traductors que no pertanyen a la professió de referència, sinó també l'estil i el llenguatge típic de cada professió.

Revisió i correcció de textos

El deure del traductor no és només crear una traducció comprensible en el sentit idiomàtic, sinó també adaptar-la completament al llenguatge de cada professió, de manera que el lector no tingui absolutament cap problema amb la seva comprensió. Això és especialment important en els textos jurídics, perquè el significat dels mateixos termes jurídics pot diferir, el que representa un gran problema, sobretot quan es tracta de l'anglès jurídic, degut a les diferències entre el dret dels països de l'Europa continental i el dret anglosaxó (Common Law). De vegades és difícil, fins i tot impossible, traduir aquests termes amb paraules adequades, i moltes vegades cal una traducció descriptiva, i una persona que no sigui advocat no podrà fer-ho correctament, ja que per a això és necessari conèixer tant l'idioma com el dret.

Tot i tractant-se d'un simple certificat, sentència judicial, comptes de resultats d'empresa o instruccions d'us de medicaments, les nostres traduccions estan fetes sota les regles de cada professió concreta, de manera que són comprensibles pels experts d'arreu del món. El càlcul de la tasca de revisió es fa segons el temps emprat, és a dir, les hores de treball emprades, o bé la quantitat de paraules del text.

  Traduccions de/a l'anglès, l'espanyol, el català i el serbi