Traduccions de/a l'anglès, l'espanyol, el català i el serbi

Traduccions simples

Traduccions
simples

Les traduccions simples o "no jurades" són aquelles que no requereixen la certificació del traductor jurat.

Més informació
Traduccions jurades

Traduccions
jurades

Les traduccions jurades es fan per als documents oficials i les poden elaborar només persones amb l'estatus oficial de traductor jurat.

Més informació
Revisió i correcció de textos

Revisió i correcció
de textos

La revisió i correcció de textos forma part de la feina habitual en l'àmbit de la traducció.

Més informació
Traducció simultània i consecutiva

Traducció
simultània

Oferim serveis de traducció simultània i consecutiva als quatre idiomes.

Més informació