Ovjereni prijevodi

Ovjerene prijevode rade osobe koje imaju status stalnih sudskih tumača. Sudski tumači su osobe koje su imenovali županijski sudovi na razdoblje od 4 godine, a prethodno su položili ispit iz najvišeg stupnja jezika (C2) i ispit iz poznavanja prava. Kvaliteta ovjerenog prijevoda ni po čemu se ne razlikuje od običnog prijevoda, ali ima svoju propisanu formu od koje se ne smije odstupiti.

Radi toga, rad sudskih tumača reguliran je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Ovjereni prijevodi rade se za službene dokumente koje su sastavili organi državne uprave, sudovi, policija, trgovačka društva, javni bilježnici i razne organizacije i udruženja, u zemlji i inozemstvu, a čine ih doslovno bilo koja vrsta teksta koja se upotrebljava u pravnom prometu (potvrde, osobni dokumenti, sudske odluke, izvadci, priručnici, laboratorijski i tehnički nalazi, dokumenti trgovačkih društava, liječničke dijagnoze, povijesti bolesti, klinička ispitivanja, ugovori, privatne isprave, javni natječaji, razne vrste formulara, itd.)

Ovjereni prijevodi

Budući da se radi o službenom prijevodu koji se koristi u raznim postupcima u državnoj upravi, izuzetno je važno imati stručnu osobu koja će tekst prevesti ne samo na odgovarajući jezik, već i na jezik struke. Često se susrećemo sa situacijama u kojoj prijevodi sa ili na strani jezik imaju nerazumljivih čak i pogrešno prevedenih izraza, što je i normalno jer razlika u kvaliteti npr. pravnog, financijskog ili medicinskog prijevoda nikako nije ista ako ih prevode pravnik, ekonomist ili liječnik i oni koji to nisu. Za laika je krađa, provalna krađa i pljačka najčešće isto, za pravnika nije. Ekonomist razlikuje dobit i operativnu dobit, laik ne.

To može imati značajne posljedice po klijenta, naročito ako se radi o dokumentaciji koja se koristi u sudskim postupcima ili je sastavni dio tehničkih i stručnih uputa.

Svaki ovjereni prijevod obilježen je rednim brojem i datumom koji odgovaraju rednom broju i datumu zavedenim u Dnevniku prijevoda i ovjera sudskog tumača, što je zakonska obaveza svakog tumača koji posjeduje licencu za ovjerene prijevode. Prijevodi se uvezuju zajedno s kopijom dokumenta na izvornom jeziku (ili izvornikom, ako je tako propisano po pravilima zemlje u koju se šalje ovjereni prijevod), potpisuju i pečatiraju i konačno zavode u Dnevnik.

Prijevode u Gradu Zagrebu isporučujemo osobno, a van Zagreba i u inozemstvo po želji kurirskom službom ili na drugi način po uputama klijenta. Dodatni troškovi isključivo su troškovi same pošiljke i eventualnih taksi (Apostille).

Provjerite zašto drugi imaju povjerenje u nas.

  Prijevodi sa/na engleski, španjolski, katalonski i srpski jezik