Lektoriranje i ispravak stručnih tekstova

Lektoriranje i ispravak stručnih tekstova sastavni je dio prevoditeljskog poslovanja.

Bez obzira na kvalitetu prijevoda, preporučuje se da tekst dodatno pregleda još jedna osoba kako bi se uočile eventualne nepravilnosti u prijevodu. Naročito je to potrebno kod stručnih tekstova.

S obzirom da smo stručnjaci u pravnom, ekonomskom i financijskom području, često radimo korekturu tekstova iz tih područja, kako bi pored jezične kvalitete prijevod zadovoljio i standarde struke kojoj pripada. Najčešće uočene greške pri prijevodima nisu samo pogrešna upotreba pojedinih riječi od strane prevoditelja koji nisu određene struke na koju se odnosi tekst u visoko stručnim tekstovima, već i stil i frazeologija tipični za pojedinu struku.

Lektoriranje i ispravak stručnih tekstova

Zadatak prevoditelja nije samo napraviti jezično razumljiv prijevod, već ga je potrebno u potpunosti prilagoditi jeziku struke na način da osoba kojoj prevedeni tekst dođe u ruke nema apsolutno nikakvih problema s razumijevanjem. To je osobito važno na području pravnih tekstova, jer se pravni instituti u različitim zemljama razlikuju, što je naročito problem između anglosaksonskog Common Law-a i europskog kontinentalnog prava, pa je nerijetko potrebno određene riječi prevesti opisno ili najsličnije moguće ciljnom jeziku, a to kvalitetno može uraditi samo osoba koja poznaje i jezik i struku.

Bez obzira radi li se o običnoj potvrdi, sudskoj presudi, bilanci trgovačkog društva ili uputi o lijeku, naši prijevodi rađeni su po pravilima struke na način da su razumljivi stručnjacima u bilo kojoj zemlji svijeta.

Obračun lektoriranja vrši se po utrošenom vremenu, odnosno satima rada potrebnih da se tekst u potpunosti pripremi za isporuku ili po broju riječi u tekstu.

  Prijevodi sa/na engleski, španjolski, katalonski i srpski jezik