prevođenje na katalonski jezik

Neovjereni prijevodi

Neovjereni prijevodi

Neovjereni prijevodi ili „obični prijevodi“ su oni prijevodi koji ne zahtijevaju ovjeru sudskog tumača.

Saznajte više
Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevodi rade se za službene dokumente i prevode osobe koje imaju status stalnih sudskih tumača.

Saznajte više
Lektoriranje i ispravak stručnih tekstova

Lektoriranje

Lektoriranje i ispravak stručnih tekstova sastavni je dio prevoditeljskog poslovanja.

Saznajte više
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano prevođenje

Nudimo usluge simultanog i konsekutivnog prijevoda na sva četiri jezika.

Saznajte više